?

Log in

No account? Create an account
Audio-addict [entries|archive|friends|userinfo]
Twan van Bree

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hoe ik me vrijdagavond voelde... [Mar. 28th, 2011|12:33 am]
Twan van Bree
De wanhoop nabij…

Hoe harder ik probeer winst te maken op gebieden als werk, inkomen, vriendin hoe meer ik verlies op die gebieden.
Ik voel me een mislukkeling die niks kan en betekent.
Heb niet eens een rijbewijs.
Heb nog nooit een echt vriendinnetje gehad.
Ben nog maagd.
Ben werkloos.
Zit qua inkomen op bijstandsniveau.
Krijg mijn financiën niet rond.

Het lijkt er vaak op dat het feit dat ik bij mijn geboorte bij gratie Gods het leven heb hervonden echt een “foutje” was, wat mezelf erg verdrietig maakt en wat mijn dierbaren – als ik het ze zou vertellen – heel erg veel pijn zou doen.

Waarom mag ik niet gewoon ook gelukkig zijn en de zaakjes goed voor elkaar hebben zoals de meeste anderen in mijn directe omgeving?

En juist op de momenten dat ik troost en een knuffel nodig heb is er niemand om me dat te geven...

Tot zover maar even…
linkpost comment

Friends-only [Jun. 6th, 2007|02:58 pm]
Twan van Bree
[Current Location |Rotterdam, mijn kamer]
[mood |boredbored]

Ik wou toch maar even een postje maken om te zeggen dat mijn Livejournal friends-only is.
Als je me wilt toevoegen, laat maar een comment achter en ik kijk of ik je toevoeg. :)
link7 comments|post comment

Aangrijpend [Mar. 13th, 2005|02:36 pm]
Twan van Bree
http://www.livejournal.com/users/anaphor/1632.html
link6 comments|post comment

Virus mail... [Sep. 17th, 2004|11:14 am]
Twan van Bree
Here's a virus being e-mailed to lj users and it looks like this:

Dear LiveJournal user,
We have recently noticed that you haven't updated your LiveJournal in
awhile. If you would like to keep your LiveJournal account, you must sign in
within the next 24 hours.
You may sign in at: {link removed}
Failure to sign in within the next 24 hours will result in account termination.

DO NOT OPEN THIS LINK! IT'S A VIRUS!
Please, post this in your personal journal and in your communities
linkpost comment

Play sausage! Who has the longest? [Jun. 12th, 2004|05:36 pm]
Twan van Bree
{length:43}-{nightway}-{w23}-{cherita}-{goldy_kin}-{besyonya}-{alexej}-{ivand}-{ta_tochka}-{gosha}-{candelabra}-{nikon_nlg}-{dziro}-{ven_ture}-{xnrrn}-{allegroconmolto}-{soulscode}-{glassapples}-{nevskaya}-{ningyouhime}-{brightbeak}-{geonncannon}-{venom69}-{wiliqueen} - {diannelamerc} - {lizbetann} - {missandrony} - {kenobi} - {kaguya} - {nikko_nikko} - {xxpikapika} - {paperpieces} - {daie} - {roseofmemory} - {roadwaffle} - {ubercookie} - {twisted_kii} - {hephy} - {samalla} - {__cat} - {starnostar_} - {heartblackstar} - {spermacontainer} - {twan_1983}
To join, enter your nickname and press the button. The sausage will post itself automatically.
You have to be logged in and have Javascript enabled.
created by nightway
username:
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]