?

Log in

No account? Create an account
Hoe ik me vrijdagavond voelde... - Audio-addict [entries|archive|friends|userinfo]
Twan van Bree

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hoe ik me vrijdagavond voelde... [Mar. 28th, 2011|12:33 am]
Twan van Bree
De wanhoop nabij…

Hoe harder ik probeer winst te maken op gebieden als werk, inkomen, vriendin hoe meer ik verlies op die gebieden.
Ik voel me een mislukkeling die niks kan en betekent.
Heb niet eens een rijbewijs.
Heb nog nooit een echt vriendinnetje gehad.
Ben nog maagd.
Ben werkloos.
Zit qua inkomen op bijstandsniveau.
Krijg mijn financiën niet rond.

Het lijkt er vaak op dat het feit dat ik bij mijn geboorte bij gratie Gods het leven heb hervonden echt een “foutje” was, wat mezelf erg verdrietig maakt en wat mijn dierbaren – als ik het ze zou vertellen – heel erg veel pijn zou doen.

Waarom mag ik niet gewoon ook gelukkig zijn en de zaakjes goed voor elkaar hebben zoals de meeste anderen in mijn directe omgeving?

En juist op de momenten dat ik troost en een knuffel nodig heb is er niemand om me dat te geven...

Tot zover maar even…
linkReply