?

Log in

No account? Create an account
Friends-only - Audio-addict [entries|archive|friends|userinfo]
Twan van Bree

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Friends-only [Jun. 6th, 2007|02:58 pm]
Twan van Bree
[Current Location |Rotterdam, mijn kamer]
[mood |boredbored]

Ik wou toch maar even een postje maken om te zeggen dat mijn Livejournal friends-only is.
Als je me wilt toevoegen, laat maar een comment achter en ik kijk of ik je toevoeg. :)
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:02 pm (UTC)
Hahahaha. :D
*denkt nog even rustig na of ik je toevoeg* :P :D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:06 pm (UTC)
*is klaar met denken en voegt je toe* :P :D
Kom nu maar uit dat tentje, daar is het vast veel te benauwd. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:08 pm (UTC)
Ja hoor. *geeft kusje (K) en een biertje (B)* :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:13 pm (UTC)
Hahaha die is cool. :P :D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:21 pm (UTC)
Tja daar heb ik niks aan toe te voegen... :P
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:29 pm (UTC)
Die is ook echt supergrappig. :D
"Ik zat in bad, gewoon in bad, een beetje met het sop te klieren, je weet wel met die vlokken schuim mijn buik en schouders te versieren. Voel ik ineens twee kleine bobbels waar volgens mij eerst nog niks zat. Niet veel, maar toch het zijn echt twee bobbels en dat hoort niet, ik hoor plat. Dus sinds een uur ben ik nu niet meer te genieten. Help, help, HELLUP! Ik krijg tieten" :P :D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: twan_1983
2007-06-06 02:37 pm (UTC)
Hahahaha goed idee. (Y) Lijkt me echt grappig. :P
Weet je nog meer goede foute nummers? (aparte zin zo ;))
(Reply) (Parent) (Thread)